Zoeken
Bladeren
Info
Help
 
  Informatie over het Maasgouw Gemeentelijk Archief


 

Voorbehoud van rechten
Op deze website en het erin opgenomen materiaal rusten rechten zoals auteursrecht, databankrecht naburige rechten, die toekomen aan de gemeente Maasgouw. Dit betekent dat dit materiaal alleen onder de hiervoor geldende gebruiksvoorwaarden nog worden (her)gebruikt. De website en de databank(en) erop mogen bovendien niet zonder toestemming van de gemeente Maasgouw in hun geheel of in substantiŽle delen worden gekopieerd.

Gebruiksvoorwaarden
Het materiaal op deze website mag, mits ongewijzigd en met bronvermelding, vrij worden hergebruikt voor persoonlijk niet commercieel gebruik, niet-commercieel onderwijs, of niet commerciŽle onderzoeksdoelen. Commercieel gebruik is niet toegestaan zonder toestemming van de rechthebbende(n); neemt u (ook bij twijfel) hiervoor contact op met de gemeente Maasgouw, afdeling Interne en Externe dienstverlening, Markt 36, 6051 DZ Maasbracht tel. 0475 852500 of via info@gemeentemaasgouw.nl

De gebruiker van deze website is aansprakelijk voor schending van de gebruiksvoorwaarden en vrijwaart de gemeente Maasgouw tegen aanspraken van derden als gevolg hiervan.

Disclaimer
Gemeente Maasgouw is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt zelf kiezen op welke wijze u ons dit wilt laten weten. Alle benodigde gegevens staan op onze contactpagina.
     Gemeentehuis | Markt 36 Maasbracht - Telefoon 0475 85 25 00 powered by www.x-cago.com ģ Archive Express