Zoeken
Bladeren
Info
Help
 
 
Gemeente Maasgouw - Gemeentearchief

 

Welkom op de website van de archieven van gemeente Maasgouw.

U vindt hier informatie over de geschiedenis en het bestuurlijk verleden van de rechtsvoorgangers van de gemeente Maasgouw: de voormalige gemeenten Maasbracht, Ohé en Laak, Stevensweert, Linne, Thorn, Heel en Panheel, Wessem en Beegden.

In beschrijvende en/of archiefinventarissen, is systematisch weergegeven wat u in de verschillende archieven kunt vinden. U kunt zo snel uw weg vinden en gemakkelijk nagaan of er stukken aanwezig zijn die voor onderzoek geraadpleegd kunnen worden. Wilt u een stuk ter inzage opvragen? Noteer dan het inventarisnummer. De inventarissen kunt u bekijken via de knop “Bladeren” of door op de dorpskern te klikken.

Op 26 juni 2012 heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten tot openbaarmaking van alle nog niet openbare archieven van haar rechtsvoorgangers, tot en met 2006. Daarmee zijn de volgende inventarissen in principe openbaar:

Aantal blz.
Beegden1631-1936269
1937-199082
1937-1990Aanvuling4
Heel en Panheel1687-1939304
1940-199091
1687-1939Aanvulling5
1940-1990Aanvulling7
Heel1991-2006Aanvulling5
1991-2006209
Linne1795-1936152
1937-1990110
1991-2006Bijlagen Bouwvergunningen31
1937-1990Aanvulling9
1937-1990Bijlagen Bouwvergunningen33
Maasbracht1782-1941155
1942-1990149
1991-2006Bijlagen Bouwvergunningen47
1991-2006162
1782-1941Aanvulling4
1942-1990Aanvulling19
1991-2006Aanvulling5
Ohé en Laak1654-1937262
1938-199066
1991-2006Bijlagen Bouwvergunningen8
1938-1990Aanvulling6
1938-1990Bijlagen Bouwvergunningen6
Stevensweert1640-1932187
1932-199079
1991-2006Bijlagen Bouwvergunningen41
1932-1990Aanvulling5
Thorn1794-1937243
1938-2006129
1938-2006Aanvulling15
Wessem1481-1796(Schepenbank, zie ook het RHCL, Maastricht )120
1797-1937221
1938-199084
1938-1990Aanvulling7

In het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) te Maastricht bevindt zich onder andere het archief van het hoofdgerecht Thorn en het kerspel Thorn 1478-1796 alsmede het overgrote deel van het archief van de Schepenbank. De gemeente Maasgouw beschikt in het RHIDOC te Thorn over kopieën van deze inventaris.

Openbaarheidsbeperking
Voor de archiefbescheiden van de rechtsvoorgangers Maasbracht en Heel die jonger zijn dan 20 jaar, geldt een openbaarheidsbeperking ter bescherming van de privacy van nog levende personen en ter voorkoming van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden; ten aanzien van de openbaarheid van de overige archiefbescheiden van Thorn, jonger dan 20 jaar, is het niet nodig gevonden deze van het openbaarheid regime ingevolge de Archiefwet 1995 uit te zonderen.
Daarom worden van rechtsvoorgangers Maasbracht en Heel de stukken of dossiers met een einddatum van 1992 of later – reeds openbare bescheiden, zoals de bescheiden die ter inzage hebben gelegen of op de website van de gemeente zijn gepubliceerd daargelaten - pas na het verstrijken van de officiële termijn van 20 jaar openbaar. De in die inventarissen beschreven bescheiden die jonger zijn dan 20 jaar kunnen uitsluitend geraadpleegd worden na een door het college van burgemeester en wethouders van Maasgouw ondertekende onderzoeksverklaring.

Voor een aantal archiefbescheiden welke ouder zijn dan 20 jaar geldt eveneens een openbaarheidsbeperking. Van de betreffende inventarisnummers is het tijdvak in de verantwoording van de archiefinventarissen opgenomen. Voor de registers van de burgerlijke stand bestaan afzonderlijke bepalingen. Hiervoor gelden de regels gesteld in art 1 lid 17.a4 van het Burgerlijk Wetboek. Geboorteregisters worden 100 jaar na het afsluiten openbaar, huwelijksregister na 75 jaar en overlijdensregisters na 50 jaar. Ook bij deze categorieën van stukken geldt dat eerdere inzage eerst mogelijk is na overlegging van een door het college van burgemeester en wethouders van Maasgouw ondertekende onderzoeksverklaring.

Openingstijden gemeentearchief
In 2023 zijn de voornoemde archieven overgebracht naar de archiefbewaarplaats van de gemeente Weert. De studiezaal van het gemeentearchief Weert is, na afspraak, te bezoeken. Voor nadere informatie, zie: www.erfgoedhuisweert.nl/Contact/Gemeentearchief-Weert

Regionaal archief (RHIDOC)
Bent u op zoek naar onze regionale geschiedenis of familiegeschiedenis? Bezoek dan het Regionaal Historisch Informatie- en Documentatiecentrum (RHIDOC). Hier vindt u onder andere informatie over doop- trouw- en begrafenisregisters, burgerlijke stand, notariaat, schepenbankarchieven van een aantal plaatsen in Midden-Limburg en het Belgische grensgebied. Ook van het abdijarchief van Thorn is een bestand aanwezig. Daarnaast kunt u de fotocollecties van de voormalige gemeenten Beegden, Heel, Maasbracht, Thorn en Wessem raadplegen. Exemplaren van de inventarissen van de - naar gemeentearchief Weert - overgebrachte archieven zijn ook in het centrum te raadplegen.
Bezoekers kunnen in het RHIDOC terecht op dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 uur tot 16.15 uur. Adres: Wijngaard 8 te Thorn. Het centrum is op voornoemde werkdagen telefonisch bereikbaar onder nummer 0475 - 769044.
     Gemeentehuis | Markt 36 Maasbracht - Telefoon 0475 85 25 00 powered by www.x-cago.com ® Archive Express