Zoeken
Bladeren
Info
Help
 
 
Gemeente Maasgouw - Gemeentearchief

 

Welkom op de website van het openbare archief van de gemeente Maasgouw. U vindt hier informatie over de geschiedenis en het bestuurlijk verleden van de rechtsvoorgangers van de gemeente Maasgouw: de voormalige gemeenten Maasbracht, Ohé en Laak, Stevensweert, Linne, Thorn, Heel en Panheel, Wessem en Beegden.

Deze informatie is samengevat in beschrijvende c.q. archiefinventarissen, waarin systematisch is weergegeven wat er in het openbare archief te vinden is.
U kunt zo snel uw weg vinden en gemakkelijk nagaan of er stukken aanwezig zijn die voor onderzoek geraadpleegd kunnen worden.
Wilt u een stuk ter inzage opvragen, noteert u dan het inventarisnummer daarvan. De inventarissen kunt u bekijken via de knop “Bladeren” of door op de dorpskern te klikken.

Op 26 juni 2012 heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten tot openbaarmaking van alle onlangs bewerkte maar nog niet openbare archieven van haar rechtsvoorgangers tot en met 2006. Daarmee zijn de navolgende inventarissen in principe openbaar.

Aantal blz.
Beegden1631-1936269
1937-199082
1937-1990aanvuling4
Heel en Panheel1687-1939304
1940-199091
1687-1939aanvulling5
1940-1990aanvulling7
Heel1991-2006aanvulling5
1991-2006209
Linne1795-1936152
1937-1990110
1991-2006bijlagen bvg31
1937-1990aanvulling9
1937-1990bijlagen bvg33
Maasbracht1782-1941155
1942-1990149
1991-2006bijlagen bvg47
1991-2006162
1782-1941aanvulling4
1942-1990aanvulling19
1991-2006aanvulling5
Ohé en Laak1654-1937262
1938-199066
1991-2006bijlagen bvg8
1938-1990aanvulling6
1938-1990bijlagen bvg6
Stevensweert1640-1932187
1932-199079
1991-2006bijlagen bvg41
1932-1990aanvulling5
Thorn1794-1937243
1938-2006129
1938-2006aanvulling15
Wessem1481-1796(schepenbank 1 m1; 9 m1 bij RHCL)120
1797-1937221
1938-199084
1938-1990aanvulling7

In het Regionaal Historisch Centrum Limburg te Maastricht bevindt zich onder andere het archief van het hoofdgerecht Thorn en het kerspel Thorn 1478-1796 alsmede het overgrote deel van het archief van de Schepenbank. De gemeente Maasgouw beschikt in het RHIDOC te Thorn over kopieën van deze inventaris.

Voor de archiefbescheiden van de rechtsvoorgangers Maasbracht en Heel welke jonger zijn dan 20 jaar, geldt een openbaarheidsbeperking ter bescherming van de privacy van nog levende personen en ter voorkoming van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden; ten aanzien van de openbaarheid van de overige archiefbescheiden van Thorn, jonger dan 20 jaar, is het niet nodig gevonden deze van het openbaarheid regime ingevolge de Archiefwet 1995 uit te zonderen.

Derhalve worden van rechtsvoorgangers Maasbracht en Heel de stukken of dossiers met een einddatum van 1992 of later –reeds openbare bescheiden zoals de bescheiden die ter inzage hebben gelegen of op de website van de gemeente zijn gepubliceerd daargelaten - pas na het verstrijken van de officiële termijn van 20 jaar openbaar. De in die inventarissen beschreven bescheiden die jonger zijn dan 20 jaar kunnen uitsluitend geraadpleegd worden na een door het college van burgemeester en wethouders van Maasgouw ondertekende onderzoek verklaring.

Voor een aantal archiefbescheiden welke ouder zijn dan 20 jaar geldt eveneens een openbaarheidsbeperking. Van de betreffende inventarisnummers is het tijdvak in de verantwoording van de archiefinventarissen opgenomen. Voor de registers van de burgerlijke stand bestaan afzonderlijke bepalingen. Hiervoor gelden de regels gesteld in art 1 lid 17.a4 van het Burgerlijk Wetboek. Geboorteregisters worden 100 jaar na het afsluiten openbaar, huwelijksregister na 75 jaar en overlijdensregisters na 50 jaar. Ook bij deze categorieën van stukken geldt dat eerdere inzage eerst mogelijk is na overlegging van een door het college van burgemeester en wethouders van Maasgouw ondertekende onderzoek verklaring.

Openingstijden gemeentearchief
De studieruimte van het openbare archief in het gemeentehuis te Maasbracht is, na telefonische afspraak, geopend op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0475-852500

Regionaal archief (RHIDOC)
Bent u op zoek naar onze regionale geschiedenis of familiegeschiedenis? Bezoek dan het regionaal Historisch Informatie- en Documentatiecentrum (RHIDOC). Hier vindt u onder andere informatie over doop- trouw- en begrafenisregisters, burgerlijke stand, notariaat, schepenbankarchieven van een aantal plaatsen in Midden Limburg en het Belgische grensgebied. Ook van het abdijarchief van Thorn is een bestand aanwezig. Daarnaast kunt u de fotocollecties van de voormalige gemeenten Beegden, Heel, Maasbracht, Thorn en Wessem raadplegen. In het centrum bevinden zich eveneens exemplaren van de inventarissen zoals die zich in het gemeentearchief te Maasbracht bevinden.

Bezoekers kunnen in het RHIDOC terecht op dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 uur tot 16.15 uur. Adres: Wijngaard 8 te Thorn. Het centrum is op voornoemde werkdagen telefonisch bereikbaar onder nummer 0475-769044
     Gemeentehuis | Markt 36 Maasbracht - Telefoon 0475 85 25 00 powered by www.x-cago.com ® Archive Express